Nut Bergum: ledenstop bij 400e lid

Burgum. Tegen de landelijke trend in, groeide het Nut Bergum e.o. nog altijd.

Donderdag 6 maart kon op de feestelijke 215e jaarvergadering het 400e lid worden verwelkomd.
De gelukkigen waren de familie Van der Wijk van Stateheide te Noardburgum en zijn hiermee voorlopig ook de laatste ingeschreven Nut leden.

Van voorzitter Taeke Doevendans ontvingen ze een boeket bloemen.

De ledenaanwas liep tegen de grens van de accommodaties als “de Pleats” en de bovenzaal van de bibliotheek en noopte tot pas-op-de-plaats. Met dit ledental staat Bergum e.o. evenwel in de top van landelijke Nut departementen.

Het Nut, de oudste organisatie in Burgum, biedt een herfst/winterprogramma voor haar leden, met culturele- en literaire avonden met artiesten en sprekers, alsmede een wijnland themabuffet met muziek.

De ruim 25 jaar oude Nut Speel-o-theek heeft haar uitleen in de bibliotheek voor spellen en speelgoed.

Voor lokale organisaties ondersteunt het Nut fondsaanvragen, als uitgekeerd aan Dansfestival IDB en herinrichting Streekmuseum.