Foto's Burgum van eergisteren

Na het succes van het boek "Burgumers, verhalen zelf" een digitaal vervolg met foto's uit de vorige eeuw. Natuurlijk zijn er via fotoboekjes en site's als b.v. bij "Tresoar" al beelden van Burgum. Met deze fotosite wil het Nut zich beperken, of juist verbreden, door datgene per rubriek te publiceren wat de ouderen zich misschien nog net kunnen herinneren. Voor de volgende generatie dorpsgenoten en nieuwkomers wil het laten zien wat er allemaal is veranderd (b.v. het centrum, inrichting Markt en andere nieuwbouw / industrie), afgebroken (b.v. hotel "De Drie Gekroonde Baarzen", scholen en verpleeghuizen), verbouwd ("Glinstra State") of gelukkig redelijk origineel is blijven bestaan met een andere functie ("De Pleats", Openbare ULO). Natuurlijk zijn dit maar enkele voorbeelden, maar het is interessant om te kijken wat er in een relatief korte tijd van de laatste eeuw aan expansie drift Burgum heeft doen groeien en veranderen. Hoe een lang leven het ene gebouw beschoren is ("Kruiskerk") en hoe kort andere (b.v. Chr. ULO de Vriesstraat, bejaardenhuis " 't Hoge Huys", Politieburo, Dienstencentrum, diverse sporthallen).

Het leek me aardig om hiervan een Nut site samen te stellen om heden en verleden eens naast elkaar te kunnen leggen. Grote bron van fotomateriaal was de oude fotocollectie die achtergebleven was uit de diverse periode's van de boekhandelaars Gebr. Van der Meulen, Keuning en Doevendans, aan de Lageweg 4. Daarnaast een fotoserie van een rondvlucht in 1975 over Burgum vanaf Eelde. Vervolgens heb ik het hele foto archief van de gemeente gescand en begin 2013 een selectie van een particulier mogen inzien, waarmee de site totaal nu zo’n 535 foto’s bevat.

Mocht u foto's van dorpsgezichten in uw bezit hebben of daar over kunnen beschikken die een aanvulling leveren op de Nut site dan hoor ik of een bestuurslid graag van u. Na het scannen van uw foto (met korte tekst) ontvangt u deze retour.

Taeke Doevendans / samensteller en voorzitter Nut

 

Fotoboekje Groet uit Bergum

Dit kleine fotomapje (7x11 cm.) is een uitgave van rond de 100 jaar terug in de tijd. Het is gemaakt in de periode van Boekhandel Gebr. Van der Meulen (Wigger Arnoldus en Sophius Cornelis, zonen van Tsjibbe Gearts van der Meulen). Zij waren na 1900 aan de Lageweg de voorgangers van J. D. Keuning en 3 generatie's Doevendans.

de Lageweg

Postkantoor

Dorpsbuurt

de Kruiskerk

de Hoek

Glinstra State

Bergumer Meer

de Melkfabriek

de Bergumerdam

Gemeentehuizen

het oude gemeentehuis

het oude gemeentehuis

het nieuwe gemeentehuis

het nieuwe gemeentehuis

het nieuwe gemeentehuis

Scholen

Nuts Kleuterschool

OL en ULO school

Nuts Kleuterschool

OLS de Stins

Chr. School

Chr. School

Nuts Kleuterschool

ULO

ULO/MAVO

Chr. Lagere Landbouwschool

Kerken

de Kruiskerk

de Kruiskerk

de Kruiskerk

de Kruiskerk

de Kruiskerk

Geref. Kerk

Geref. Kerk

RK Kapel

Herv. Kapel

Zorginstellingen

Rusthuis Eeburght

Rusthuis Eeburght

Rusthuis Eeburght

Eeburght

Ouderenwoningen

Hillema State

Blijenhof

Nieuw Toutenburg

Nieuw Toutenburg

het Hoge Huys

het Hoge Huys

Dienstencentrum

Bedrijven

Zuivelfabriek

Houtzagerij

Loswal

Sonac

Stjonkfebryk

Staalbouw

Waterleiding IWGL

PEB Gebouw

Kwekerijen

Iephof

Frisia

Kwekerij Molenweg

Dorpsgezichten

Roodhert

Roodhert

Roodhert

Roodhert

Lageweg

Bergumerdam

Drie gekroonde baarzen

Drie gekroonde baarzen

Drie gekroonde baarzen

Bergumerdam

Bergumerdam

Jacob Sikje

Bergumerdam

Skutsje

De nieuwe brug

Schoolstraat

Schoolstraat

Schoolstraat

Glinstra State

Westersingel

Kloosterlaan

Kloosterlaan

Luchtfoto´s Burgum

Airport Eelde

Eelde

de Centrale

Scheepswerf

Coaster op werf

Burgum

de NTF

Lageweg

Centrum Burgum

Lageweg

Noordersingel

Nieuwstad

Industrie

Kloosterlaan