foto Grada Welling

Jaarvergadering 2009

Afscheid Grada Welling-Dantuma

Op de Nut-ledenvergadering 2009 op 5 maart werd na 12 jaar afscheid genomen van vice-voorzitter (en voorheen penningmeester) Grada Welling-Dantuma. Van voorzitter Rinse van der Meer ontving ze, naast woorden van dank, een mooi boeket bloemen en een diner-bon.


foto Pieter en Geartsje

Verjonging en uitbreiding bestuur

Bij de bestuursverkiezing werden de twee kandidaten Pieter Heegstra en Geartsje Post door de leden unaniem voorgedragen in het bestuur van het Nut. Met dezen een meer dan voltallig bestuur, waarmee ook een gewenste verjonging kan plaatsvinden.


foto Jan Smith

Einde affiche's bezorger Jan Smith

Na het afscheid jaren geleden als bestuurs- en ere-lid, gaf Jan Smith destijds aan de affiche's nog te willen verzorgen. Onlangs gaf hij aan het toch te willen overdragen en was opvolgster / bestuurslid Anneke Korringa bereid dit op zich te nemen. Dank en bloemen voor Jan Smith voor zijn meer dan trouwe inzet voor het Nut.

Op de foto ook echtgenote Janny, nog steeds actief bij de speel-o-theek.


foto Kees v.d. Werf

Achter www nut: Kees van der Werf

Vanaf het najaar 2008 heeft het 210 jaar oude Nut Bergum een website. Achter deze nieuwe media vorm zit uiteraard een designer, bouwer en onderhoud deskundige. Het Nut vond deze in de persoon van Kees van der Werf uit Veenwouden. Geen lid, maar daarom niet minder gewaardeerd. En het werpt zijn vruchten af: veel bezocht en positief beoordeeld, aldus de voorzitter, intro van nieuwe leden, acuraat programma- en nieuwsplatvorm, historie, e.d. en toch altijd bij de tijd.
Een bedankje en een fles wijn waren zeker op zijn plaats.


foto Henk Kroes

Henk Kroes: fietsproject naar Ghana

Eind 2006 fietsten 14 man/vrouw in 100 dagen van Bolsward naar Accra in Ghana: een afstand van 10.000 km. Dit voor een schoolproject aldaar. Regen en wind, kou en hitte en zandstormen trotserend. Wijze van reizen: een fiets en een tent als basis uitrusting. Doel: een paar ton bijeen fietsen voor een schoolgebouw in Accra en andere projecten onderweg. Een boeiend verhaal met prachtige reisfoto's na de pauze gebracht door deelnemer Henk Kroes.(dit in verband met onverwachte verplichtingen van Cor Hennis).


Jaarverslag 2008

Het bestuur heeft in 2008 zes keer vergaderd. Ook voor het seizoen 2008/2009 heeft men geprobeerd om een zo gevarieerd mogelijk programma samen te stellen.

In het afgelopen jaar zijn er weer twee avonden georganiseerd in samenwerking met de bibliotheek.

In 2007 is men begonnen met de verbouwing/vernieuwing van de bibliotheek en de speel-o-theek. Een en ander is dat jaar gereed gekomen. Reden voor het Nutbestuur om de bibliotheek een projectie klok aan te bieden. Dit als blijk van waardering voor de goede samenwerking.

Niet alleen de bibliotheek is gemoderniseerd, ook het Nut Bergum gaat mee met de tijd. Sinds oktober 2008 heeft het Nut Bergum een eigen website. Hierop kan men allerlei zaken aangaande het Nut vinden zoals programma-informatie, informatie over de speel-o-theek, de historie van het Nut en nieuws. Velen hebben de site al bezocht.
In 2008 is het aantal leden toegenomen. Eind december stond de teller op 231.

Overzicht van de activiteiten in 2008:

Donderdag 17 januari:
Lezing en diapresentatie door de heer Ferwerda van het Fryske Gea. Ferwerda vertelde gepassioneerd over Noard-Fryslân Bûtendyks, het prachtige gebied van zomerpolders met drinkdobben, kwelders en kwelderwerken.

Zondag 10 februari:
Optreden van “Wiltsje fan Peazens”. In ploechje fan trije spylmannen dat fleurich foar de fûst wei spylet.

Woensdag 27 februari:
Programma i.s.m. de bibliotheek. Gasten: Schrijfster Riek Landman en zanger, dichter, schrijver en verteller Bennie Huisman. Riek vertelde over haar vakanties in kamp Sondel in Gaasterland. Bennie zorgde voor de muzikale begeleiding.
De avond werd zeer goed bezocht.

Donderdag 6 maart:
Ledenvergadering met na de pauze gastspreker de heer Wallinga met een lezing en diapresentatie over “Fryslâns erfguod”: Kultuer-histoarysk Fryslân mei syn tsjerken, stinzen, staten, pleatsen en molens.

Zaterdag 22 maart:
Optreden van Teake van der Meer en Griet Wiersma. Een avond met deze twee artiesten kan eigenlijk niet stuk. En zo verliep het ook deze avond in de Pleats. Met een volle zaal zorgde dit duo voor een heerlijk avondje uit.

Juni:
Iepenloftspul
Wegens omstandigheden is het openluchtspel dit jaar niet doorgegaan.

Donderdag 6 november:
Programma i.s.m. de bibliotheek. Culturele avond met Gerrit Breteler, Jelke Koolstra en Abe de Vries. De avond werd druk bezocht. Ongeveer 140 leden en niet-leden genoten van de muziek en gedichten van deze drie heren.

Zaterdag 29 november:
“Katarsis”. Toneelstuk over café “De Bûnte Bok” in Lioessens, geschreven door Gerrit Breteler. Dit stuk was zo’n succes dat het bestuur heeft besloten nog twee avonden “Katarsis” vast te leggen om alle leden in de gelegenheid te stellen deze voorstelling bij te wonen. De tweede voorstelling werd gehouden op twee december, de derde vindt plaats op twaalf februari.

De algemene jaarvergadering van het landelijk Nut werd gehouden op 26 april in Amersfoort. De voorzitter en echtgenote waren hierbij aanwezig. De vergadering van Friese Nutsdepartementen vond plaats op 7 oktober in Gorredijk. De voorzitter Rinse van der Meer en bestuurslid Anneke Korringa hebben de vergadering bijgewoond.