Nieuwsberichten

 


BM Nieuwsbrief

Geacht Nut lid, watersporters en belangstellenden:

Hierbij ontvangt U Nieuwsbrief nr. 13/2016.
Volgende week vrijdag gaan de deuren van Boot Holland weer open. De Bergumermeerclub zal samen met het Streekmuseum Burgum, het Drenthe College en de 16 kwadraat klasse organisatie, de boten van Hendrik Bulthuis laten zien.
We staan met 50 andere wedstrijd zeilboten op de stand van de Klasse organisaties.
Nieuw dit jaar zijn de lezingen door de klasse organisaties. Ook de Bergumermeerclub heeft toegezegd een of meer lezingen over de boten van Hendrik Bulthuis te willen verzorgen.
Tussen de lezingen zullen video presentaties worden verzorgd. Zowel de Bergumermeerclub als het Streek museum zal een video beschikbaar stellen.

Na de beurs kunnen wij niet op onze lauweren rusten. We begeleiden het Drenthe college met het restaureren van hun BM. Maar ook zullen we ander BM eigenaren ondersteunen bij het weer in de vaart brengen van hun boot.
Ook de voorbereidingen voor een toertocht op de Maasplassen, de Wieden en het voorbereiden van het zeilen met OudZeilendHout op het Zuidlaardermeer zijn in volle gang.
Maar ook het inrichten van de Bulthuis expositie in het Streekmuseum Bergum zal de nodige uurtjes vergen.


In de verwachting U op boot Holland of op een van de andere evenementen te mogen begroeten,

Namens de Bergumermeerclub


Jack Brans

Klik hier voor de Nieuwsbrief


Nut Bergum: ledenstop bij 400e lid.

Het ledenaantal van Nut Bergum is het laatste jaar sterk gegroeid. Het huidig ledenaantal bedraagt momenteel 400 leden. De ledenaanwas liep tegen de grens van de accommodaties als “de Pleats” en de bovenzaal van de bibliotheek.

Het bestuur heeft dan ook besloten tot een ledenstop met ingang van heden. Alle nieuwe aanmeldingen zullen op de wachtlijst geplaatst worden totdat er weer ruimte is binnen het ledenbestand.


Aanvragen Nut fondsen in Burgum gehonoreerd.

Het Internationaal Dansfestival Burgum werd, mede dankzij zonovergoten dagen, een groot succes. Van 3 t/m 7 juli stond het centrum van Burgum in het teken van kleurrijk gekostumeerde dansgroepen uit de hele wereld. Met een parade door de straten, openlucht optredens, bezoeken aan zorgcentra en twee gala-avonden kon een ieder kennismaken maken met dans, cultuur, kledij en muziek van ver over de grenzen. Onder meer met Polen, Portugezen, Russen, Bulgaren, Colombianen, Filipijnen, Kenianen en onze eigen lokale Fryske Eastergo Skotskers.

Voor ’t eerst in de organisatie van het IDB was er een voornemen om jongeren te interesseren en te integreren in deze wereldwijde culturele uitwisseling. Om voor basisschoolleerlingen een training en competitie op te zetten in dit dansfestival was budget nodig. ‘t Nut Bergum e.o. heeft daarom het jongerendansproject voorgedragen als subsidieaanvraag bij het landelijk Nut. Het bestuur van het IDB heeft per brief haar dank uitgebracht aan Nut Bergum e.o. voor de financiële ondersteuning van ‘t Nut voor het project en welslagen van deze nieuwe opzet voor scholieren uit Tytsjerksteradiel en buurgemeente Dantumadeel (www.dansfestivalburgum.nl).
In augustus 2013 heeft het Landelijk Maatschappij bestuur besloten ook subsidie toe te kennen aan de volgende organisaties/projecten: - - Stichting Streekmuseum / Volkssterrenwacht Burgum, voor de vervaardiging van interactief beeldmateriaal om de collectie digitaal te kunnen presenteren.


Maart 2012: Nut Bergum ondersteunt heroprichting VU.

Een paar jaar geleden is in Friesland door bezuinigingen een einde gekomen aan de VolksUniversiteit . Deze viel destijds onder het Friesland College in Leeuwarden.
De Stichting Bibliotheken Midden Friesland heeft onlangs de moed gehad tot heroprichting. SBMF-coördinator Willemijn Schaapman en Akke Lanting, bieb Burgum, hebben in de aanloop contact gezocht met Nut Bergum om hun ledenbestand mede als platform  te gebruiken.
Te denken valt aan mondelinge aanbevelingen, verspreiding VU- programma boekje en brochures en aan te leveren ideeën voor te organiseren cursussen.
De Nut leden krijgen in ruil voor p.r. en meedenken 10% korting op de cursus (niet in Leeuwarden en Grou).
Nut Bergum denkt daarmee weer invulling te hebben gevonden voor de van oudsher educatieve taken.


De Vrijwilligers

Kwart eeuw Nut "Speel-o-theek" Burgum

De 15 vrijwilligers met de bloemen op de foto (waarbij er nog 2 leden ontbreken). In 't midden Jannie Smith, een vrijwilligster van het eerste uur. Zittend 2e van links Aukje de Vries, die na 12 jaar als Nutbestuur vertegenwoordigster het stokje doorgeeft aan Eke Krol, staand 3e van links.

Vrijwillig(st)ers speel-o-theek: Ria Adema, uitleen / inkoop; Annie de Boer, uitleen / penningmeester; Inge Boerstra, ledenadministratie; Sjoukje Bouma, uitleen / roostermaker; uitleners Froukje Camminga , Ineke Daan, Henderika Eefting, Willy Jager, Henny Koezen, Hiltje van der Meer, Minke van der Meulen, Rika Pitstra; Kees Westra, uitleen, klusjesman, hand-en-span diensten; Eke Krol, uitleen, inkoop, nieuw bestuurslid NUT; Alie Hofstra, uitleen / organisatorisch; Jannie Smith, 25 jaar uitleen / inkoop / organisatorisch; Aukje de Vries, uitleen, na 12 jaar afgetreden bestuurslid NUT / organisatorisch.

Tijdens de 212e jaarvergadering van Nut Bergum e.o. werden de vrijwilligers van de speel-o-theek op bloemen verrrast. Dit als dank voor hun inzet bij het 25 jarig jubileum van deze speelgoed uitleen "Speel-o-tiefje". De onder het Nut resorterende activitiet vond z'n start destijds in de voormalige "Sporthal De Markt". Later en nog, maar veel beter, in de bovenzaal van de bibliotheek. Tot 29 maart word in het laatste e.a. feestelijk gevierd. De uitleen is versierd, men wordt op lekkers getracteerd, er is een grabbelton en een kleurwedstrijd voor de jongeren. De ouders en grootouders hebben dan voordelig een abonnement van 10 euro ipv 12,50. Voor de jeugd van bestaande (momenteel 90) en nieuwe leden is er een gratis draagtasje. Om aantrekkelijk en "bij" te blijven wordt in het voor- en najaar nieuw en trendgericht speelgoed ingekocht. Blijkbaar voorziet het in een behoefte om voor weinig geld uit een breed scala aan spel- en speelartikelen te kunnen kiezen.


De Schrijvers

Boekpresentatie "Burgumers, verhalen zelf"

Burgum.

Donderdagavond 10 maart werd in "De Pleats" het door 't Nut uitgegeven boek "Burgumers, verhalen zelf" uitgereikt aan de inzenders. De door (oud) Burgumers geschreven anecdotes zijn het afgelopen jaar verzameld, geredigeerd en waarnodig van foto's voorzien door voorzitter Taeke Doevendans. Het 110 pagina's tellende boek is na intekening verschenen in een oplage van 450 exemplaren. Op de foto de schrijvers: zittend v.l.n.r. Klaas Henstra, Fokke Broers (corector), Dirk Scherjon, Jeltsje Haisma-Boskma. Staand v.l.n.r. Gelske Hoekstra-Postma (Ryptsjerk), Rinze van der Wal (Drachten) en Pieter Bekkema. (Ontbrekend op de foto: Wichard Dijkstra, grafische opmaak).


300e Lid

300e Lid Nut Bergum

Burgum. In tegenstelling tot de ledenafname bij de Landelijke Nut departemeneten groeit Bergum e.o. tegen de crisis in. Donderdag ontving mevrouw Coby Posthumus, Minnertshof 2, als 300e inschrijfster een glascylinder met ”lentebloeiers” van voorzitter Taeke Doevendans.

Een paar jaar terug nog had Bergum ruim 200 leden, de teller stond donderdag tijdens een theateravond al op 309. Om Nut Bergum levend te houden is op een aantal zaken gefocused, als b.v. breder gevarieerd programma, meer pr, eigen Nut-website, andere locale verenigingen (gratis) uitnodigen, lage contributie, e.d. Dit om de vergrijzingstrend tijdig om te buigen en met nieuwe en "jongere" leden weer jaren vooruit te kunnen. En met die veerkracht toch de oudste vereniging  van Burgum te zijn (opr. 1799) !